• Ви знаходитесь тут:

  • Головна
  • Методична робота
Структура методичної роботи в школі/Files/images/rzne/ячам.png

Районні семінари проведені на базі школи

· 2010-2011 н.р. Районний семінар учителів історії

Атестація школи

· 2011-2012 н.р. Районний семінар шкільних психологів

· 2012-2013 н.р. Районний семінар учителів хімії

· 2013-2014 н.р. Районний семінар учителів економіки

Районний семінар учителів світової літератури

· 2014-2015 н.р.- Районний семінар учителів фізкультури

Районний семінар учителів образотворчого

мистецтва

· 2015-2016 н.р. Районний семінар учителів англійської мови

Районний семінар директорів

· 2016-2017 н.р. Районний семінар учителів трудового навчання

· 2017-2018 н.р. Районний семінар учителів української мови і л-ри

Районний семінар ЗДВР

· 2018-2019 н.р. Районний семінар учителів ЗВ

Районний семінар учителів основ здоров’я

· 2019-2020 н.р. Районний семінар учителів хімії

Участь в районних конкурсах «Учитель року»

та «Класний керівник року»

· 2000 рік - учитель української мови та літератури

Германенко Н.І.

· 2000 рік - Голда Н.П. ( конкурс «Класний керівник року»)

· 2001 рік - учитель фізкультури Якименко В.Л.

· 2003 рік - учитель географії Бойко В.В.

· 2004 рік - заступник директора Охріменко В.І.

· 2006 рік - учитель початкових класів Салімовська Т.О.

· 2007 рік - учитель образотворчого мистецтва Дзюба І.М.

· 2008 рік - учитель початкових класів Твердоступ Л.М.

· 2009 рік – учитель музичного мистецтва Безнос Л.В.

· 2010 рік - учитель математики Назаренко Л.Г.

· 2012 рік - Якименко Л.І. (конкурс «Класний керівник

року»)

· 2014 рік - учитель світової літератури Худик С.М.

· 2016 рік - учитель біології Загора Л.Л.

· 2017 рік – учитель української мови та літератури Сьомак О.Г.

Друк у фахових виданнях:

№№

ПІБ учителя

Видання, сайт

Рік

1.

Жоров Ю.І.

«Трудове навчання в школі»

2013

2.

Кравченко О.В.

«Англійська мова та література»

2014

3.

Сьомак О.Г.

Сценарій «Літературно-мистецького свята «Т.Шевченко. Погляд із сучасності», учительський журнал-онлайн

2014

4.

Комар Н.В.

«Російська мова в школах України»

2015

Жорова Л.В.

Учительський журнал-онлайн

2015

6.

Худик С.М.

Урок з української літератури для 10 класу на сайті Super UROK-UA

2018

7.

Комар Н.В.

Урок з англійської мови для 2 класу по темі «Appiariance of the person» на сайті «На урок»

2019

8.

Комар Н.В.

Урок з англійської мови для 5 класу по темі «Sport in our life» на сайті «На урок»

2019

9.

Комар Н.В.

Урок з англійської мови для 6 класу по темі «London» на сайті «На урок»

2019

10.

Комар Н.В.

Класна година до Дня Святого Валентина на сайті «На урок»

2019

11.

Кравченко О.В.

Урок з англійської мови для 3 класу по темі «My Famiiy» на сайті «На урок»

2019

12.

Буряк О.В.

Урок фізики у 7 класі з теми «Сила тертя» на «Всеосвіті»

2019

13.

Буряк О.В.

Урок фізики у 8 класі з теми «Сила струму. Амперметр» на «Всеосвіті»

2019

14.

Буряк О.В.

Позакласний захід з фізики «Краса проти сили».

2019

15.

Проценко В.М.

Презентація до уроку «Найдавніші держави Дворіччя» (методична розробка) на «Всеосвіті»

2019

16.

Проценко В.М.

Презентація до уроку «Виникнення Єгипетської держави» (методична розробка) на «Всеосвіті»

2019

17.

Проценко В.М.

Презентація до уроку «Розквіт і занепад Єгипетської держави» (методична розробка) на «Всеосвіті»

2019

18.

Проценко В.М.

Презентація до уроку «Християнська церква в епоху раннього Середньовіччя» (методична розробка) на «Всеосвіті»

2019

19.

Жорова Л.В.

Урок з української літератури в 10 класі на сайті «Учительський журнал он-лайн»

2019

20.

Жорова Л.В.

Урок з української літератури в 7 класі на тему «Т.Шевченко «Садок вишневий коло хати», на сайті «Учительський журнал он-лайн»

2020

21.

Жорова Л.В.

Урок з української мови в 7 класі на тему «Ступені порівняння прислівників» на сайті «Учительський журнал он-лайн»

2020

·

Схеми аналізу уроку

“Педагогічний аналіз уроку – це складний процес діалектичного осмислення дійсності, який дозволяє керівнику школи вирішувати проблеми якості викладання, знаходити шляхи підвищення ефективності управління школою ”. (Ю.А.Конаржевський )

Схема короткого аналізу уроку

І. Мета аналізу:

1. Контроль за станом навчально-виховного процесу.

2. Інструктаж учителів.

3. Допомога в досягненні вищого рівня педагогічної майстерності.

4. З’ясування причини успіхів та невдач учителя.

ІІ. Типові помилки, які допускаються під час аналізу уроку:

1. Немає глибини аналізу, переказується зміст уроку, його позитивні та негативні сторони, його «фотографія».

2. Аналіз має коментуючий, а не аналітичний характер (перераховуються методи, але не доводиться їх педагогічна виправданість).

3. Не визначається мета відвідування.

4. Аналіз уроку здійснюється без зв’язку з метою відвідування.

5. Висновки не відображають найбільш суттєвих моментів, що визначають результативність уроку (виконання виховних завдань, формування вмінь і навичок, приріст знань, умінь, навичок).

6. Пропозиції не випливають з висновків, зроблених на основі аналізу уроку.

7. Не вказується, як реалізувати пропозиції, що конкретно зробити вчителю, щоб виправити помилки, недоліки.

Схема повного аналізу уроку

І. Тип і структура уроку

1. Тип, структура уроку, його місце серед уроків з теми.

2. Мета уроку, дидактичні завдання окремих етапів.

3. Витрати часу.

ІІ. Зміст та методика повторення матеріалу

1. Повнота та глибина перевірки.

2. Методика повторення, диференціація завдань.

3. Кількість задіяних перевіркою учнів.

4. Об’єктивність та аргументація оцінки.

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1. Відповідність вимогам програми.

2. Науковість, зв’язок із життям, систематичність, доступність, співвідношення в матеріалі головного та другорядного.

3. Відповідність матеріалу цілям та завданням уроку.

IV. Методи навчання

1. Оснащеність уроку наочністю, дидактичними матеріалами.

2. Обґрунтованість застосовуваних методів.

3. Активізація пізнавальної діяльності.

4. Використання методів проблемного навчання.

5. Поєднання фронтальної, індивідуальної та групової форм роботи.

6. Самостійна робота учнів.

7. Методика контролю та обліку знань.

V. Засвоєння нового

1. Відбір матеріалу для формування вмінь і навичок.

2. Самостійна робота під час закріплення.

3. Зворотний зв'язок. Оцінювання відповідей.

VI. Завдання додому

1. Обсяг, характер матеріалу, його доступність.

2. Наявність та характер інструктажу.

3. Наявність диференційованих завдань.

4. Місце домашнього завдання в структурі уроку.

VII. Характер діяльності вчителя

1. Рівень педагогічних вимог до роботи учнів, розвитку їхнього мовлення, мислення.

2. Мова вчителя та загальний стиль його поведінки.

3. Організаторська, управлінська діяльність вчителя. Робота з різними групами учнів.

4. Діяльність учителя як консультанта та координатора навчання.

VIII. Характер діяльності учнів

1. Самостійна робота. Робота в групах.

2. Диференціація та індивідуалізація.

3. Активність мислення.

4. Розвиток психічної сфери.

ІХ. Результати уроку

1. Підбиття підсумків.

2. Виконання плану.

3. Рівень досягнення мети.

4. Якість знань, умінь і навичок, виявлених на уроці.

Форми аналізу та самоаналізу уроку

1. Короткий(оцінювальний) аналіз – це загальна оцінка навчально-виховної функції уроку, що характеризує вирішення освітнього, виховного і розвивального завдань.

2. Структурний (поетапний) аналіз – це виявлення й оцінювання домінуючих структур (елементів) уроку, їхня доцільність, яка забезпечує розвиток пізнавальних здібностей учнів.

3. Системний аналіз – це розгляд уроку як єдиної системи з погляду вирішення головного дидактичного завдання й одночасного вирішення розвивальних завдань уроку, забезпечення формування навчальних досягнень учнів, засвоєння ними способів учення.

4. Повний – це система аспектних аналізів, які включають оцінку реалізації завдань уроку, зміст і види навчальної діяльності учнів за такими характеристиками як рівні засвоєння учнями знань і способів розумової діяльності, розвиток учнів, реалізація дидактичних принципів і результативності уроку.

5. Структурно-часовий аналіз – це оцінювання використання часу на кожному етапі уроку.

6. Комбінований аналіз – це оцінювання (одночасне) основної дидактичної мети уроку і структурних елементів.

7. Психологічний аналіз – це вивчення виконання психологічних вимог до уроку (забезпечення пізнавальної діяльності учнів розвивального типу).

8. Дидактичний аналіз – це аналіз основних дидактичних категорій (реалізація принципів дидактики, відбір методів, прийомів і засобів навчання та учіння школярів, дидактична обробка навчального матеріалу уроку, педагогічне керування самостійною пізнавальною діяльністю учнів, тощо).

9. Аспектний аналіз – це розгляд, детальне і всебічне вивчення й оцінювання під певним кутом зору якої-небудь сторони чи окремої мети уроку у взаємозв’язку з результатами діяльності учнів.

Приклади аспектів уроку:

- реалізація вчителем триєдиної мети уроку;

- використання розвивальних методів на уроці;

- вивчення способів активізації пізнавальної діяльності учнів;

- шляхи розвитку пізнавального інтересу;

- формування загально навчальних умінь і навичок у школярів;

- перевірка й оцінювання навчальних досягнень учнів;

- організація проблемного навчання на уроці, тощо.

10. Комплексний аналіз – це одночасний аналіз дидактичних та інших основ уроку (найчастіше системи уроків).

Аспекти аналізів уроків:

- виходячи з функцій, напрямків навчального процесу (виховна, розвивальна, практична спрямованість уроку, реалізація принципів навчання; формування загально навчальних умінь і навичок; організація самостійної роботи учнів; активізація пізнавальної діяльності; здійснення міжпредметних зв’язків, тощо) ,

- виходячи з характеру діяльності вчителя й учнів;

- за компонентами процесу навчання (мета, завдання, зміст, форми, методи, умови успішної організації навчання);

- за етапами уроку (підготовка до сприйняття, перевірка навчальних досягнень, вивчення нового матеріалу, закріплення, домашнє завдання, підсумки уроку, тощо)

Рівні проведення уроку

Високий: включення учнів у розв’язання гіпотези, передбаченої завданнями уроку; прогнозування способів переведення школярів до заданого метою навчання результату на основі зворотного зв’язку та подолання можливих ускладнень у роботі з учнями.

Середній: виявлення знань і вмінь учнів та повідомлення інформації відповідно до теми й завдання уроку.

Низький: організація опитування школярів і пояснення нового матеріалу за заздалегідь складеним планом без активації пізнавальної діяльності учнів, спрямованої на одержання позитивного результату.


Кiлькiсть переглядiв: 552

Коментарi